பெண்மையைப் போற்றுவோம்


2018 மகளிர் தின ஸ்பெஷல்….

ஆணுக்குப் பெண் இங்கு சரிநிகர் சமானம் என்று… பாட்டில் இருப்பது - நாட்டில் இருக்கிறதா…. !!!

இன்றைய சமூகம், கோட்பாடுகள் எனும் பெயரில் இட்ட வேலிகளை தாண்டி சாதனை படைத்த பெண்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு விருது வழங்கியது புதிய தலைமுறை தொலைக் காட்சி.

இந்த  நிகழ்ச்சியில் என் சிறிய பங்களிப்பும் இருப்பதை என் பாக்கியமாக கருதுகிறேன். 


ஹிந்து குழுமத்தின் - திருமிகு. மாலினி பார்த்தசாரதி (காணொளி)
https://www.facebook.com/madona.janani/videos/1835324376563869/


சக்தி விருதுகளின் தொகுப்பு (காணொளி)

No comments: